Matematik
 
 

 

 

MATTEKUL HEMMA innehåller 8 olika mattespel i 6 påsar som tränar olika viktiga moment i matematikens grunder, såsom siffra/antal, tiokamraterna, talraden, addition och subtraktion, enkel division och att växla när man handlar.

Tänk, vilken lycka att som elev få ta hem en spelpåse och ha en rolig läxa tillsammans med mamma eller pappa!

Materialet innehåller 8 olika spel med bruksanvisning och alla delar som du behöver till varje spel. Till materialet finns också en lärarhandledning och kopieringsunderlag till föräldrainformation , elevdokumentation och utvärdering.

Materialet är tänkt för elever i åldern 6-8 år.

Det passar utmärkt för hemmet, skolan och specialundervisningen

 

 

 

Materialet är ett kopieringsunderlag. Skolan erhåller en skollicens, vilket innebär att skolan fritt får kopiera materialet för arbete inom den egna verksamheten.

Pärmen innehåller två elevböcker att kopiera.

Till varje elevbok finns en lärarhandledning och tillhörande ordkort.

I handledningen står det beskrivet hur du kan arbeta med olika ord och begrepp till uppgifterna i boken.

Materialet riktar sig till årskurserna 1-3. Såväl barn med svenska som modersmål som barn med annat modersmål gynnas av att arbeta med materialet. Det går utmärkt att arbeta såväl i åldersblandade som åldershomogena klasser.

Klicka här för att titta i Matteormen

LÄS MER

 

Matteormen Blå – Vanliga ord, enheter och geometri.

Materialet är ett kopieringsunderlag. Skolan erhåller en skollicens, vilket innebär att skolan fritt får kopiera materialet för arbete inom den egna verksamheten. Pärmen innehåller 2 böcker att kopiera. Till varje elevbok finns en lärarhandledning och tillhörande ordkort. I handledningen står det beskrivet hur du kan arbeta med ord och begrepp till uppgifterna i boken.

Materialet riktar sig till årskurserna 2-5. Såväl barn med svenska som modersmål som barn med annat modersmål gynnas av att arbeta med materialet. Det går utmärkt att arbeta såväl ålderblandade klasser som åldershomogena klasser.

Titta in

 

 

gfh

 

 

GULA  SPELPAKETET passar för skolans första årskurser. Paketet innehåller 11 olika mattespel. Spelen tränar olika matematiska moment i olika svårighetsgrader. Här finns t.ex. spelet Tian som tränar tio-kamrater, Spindeln som tränar siffra/antal, Tårtspelet som tränar enkla bråk, Vilken är din Lyckosiffra? som tränar stapeldiagram, Pengaspelet som tränar tiotal och ental, 100 minus-spelet som tränar att ge tillbaka på en hundralapp.


MATTESÅNGER

bild


LÄR MATEMATIK med SÅNG! I sångpaketet ingår en Cd och Sångbok med text, rörelsetips och noter med ackordanalys. Till materialet hör också ett laminerat sångkort med alla sångernas titlar och Cd-nummer så att eleverna själva kan välja sång.

Det är 20 olika mattesånger. Första spåret sjunger en grupp barn sången och spåret efter är det endast ackompanjemang, att sjunga till. Det är alltså 40 olika spår på cd:n. Sångerna tränar olika matematiska områden, alltifrån sånger som t.ex. enkla talradssånger, sånger som tränar tiotalen framlänges och baklänges, 10-kamratsången, tusensången, multiplikationssånger: 2:ans, 3:ans, 4:ans, 6:ans, 7:ans och 8:ans tabeller.

Vill du beställa? Gå in på vår beställningssedel- Där hittar du Mattesånger under rubriken Matematik.

SÅNGPAKETET KOSTAR 320:- ENDAST CD KOSTAR 150:-

Exempel från skivan
Veckovisa
Tiokamrat-sången
Ringlek
Tvåans tabell
4ans tabell
6ans tabell
7ans tabell

Länkarna går till filer av mp3-format. Dessa kan du lyssna på direkt om din webb-läsare stödjer detta. Om du vill kan du högerklicka och spara filerna för att sedan lyssna i något annat program om du föredrar det, t.ex. Windows Mediaspelare eller iTunes.

 

 
 

 

SLINGERBULTEN är ett matematikmateriel för de första skolåren. SLINGERBULTEN arbetar med matematik på ett lustfyllt sätt. Tanken är att alla barn lär matematik på olika sätt och i olika takt. Alla sinnen stimuleras i arbetet med Slingerbulten. Sånger, bilder, laborativt arbete, spel m.m. ingår i arbetet. Gula Slingerbulten behandlar talområdet 0-10 och består dels av en elevbok , dels av ett startpaket, ett klassrumsmaterial som bl.a. innehåller en Cd med mattesånger, ”Slingerbultens sånger”,sångbok, arbetskort med tillhörande tidskriftsamlare i olika färger, spel, lärarpärm, spårsiffror m.m. Startpaketet är ett s.k. evighetsmateriel men elevboken måste varje elev ha.
Röda Slingerbulten behandlar talområdet 0-100 och består, liksom Gula Slingerbulten, av en elevbok och ett startpaket.

Klicka här för att titta i Gula Slingerbulten

Klicka här för att titta i Röda Slingerbulten

 

 

 

GEOMETRIBOKEN Innehåller många övningar i Geometri för de första 5 skolåren. Till Geometriboken finns kopieringsunderlag till alla övningar.

 

fdg

SLINGERVÄGEN Slingervägen 1, 2 och 3 är tre matematikböcker som arbetar efter samma idé som Slingerbulten. Tillsammans med Slingerbulten ger de goda kunskaper i matematik för de första tre skolåren. Böckerna behandlar talområdet 0-1000. Cd:n Slingerbultens sånger innehåller alla sånger till Slingervägen. Till Slingervägen hör SPELPAKET I MATEMATIK.

Klicka här för att titta i Slingervägen

 

SPELPAKET I MATEMATIK Innehåller 12 färgglada, laminerade spel som tränar olika matematiska färdigheter, såsom tiotalsövergång, udda och jämna tal, addition, subtraktion, multiplikation m.m.

 

MATTELÄXA är en pärm med 5 små läxböcker som får kopieras. Läxböckerna kan användas från årskurs 1 till årskurs 4. Läxböckerna innehåller 26 sidor vardera. Kopieringslicensen som medföljer gäller hela skolan.

 

MATTESLINGAN Boken behandlar talområdet 0-10.000 och är en fortsättning på Slingervägen för de elever som behöver gå vidare. Cd:n Slingerbultens sånger innehåller alla sånger till Matteslingan.
Till Matteslingan hör MATTESLINGANS SPELPAKET.

 

MATTESLINGANS SPELPAKET Ett spelpaket med många spel som tränar t.ex. snabbräkning i multiplikation, avrundning, att handla med pengar, klockan, tidsberäkning m.m
Matteslingans spelpaket passar för år 3-5.

 

STORA PROBLEMBOKEN Till Slingerbulten och Slingervägen finns en problemlösningsbok för läraren. Boken är indelad i 3 olika svårighetsgrader. Eftersom vi lägger stor vikt vid problemlösning och under de första åren alltid har det i helklass, där barnen arbetar i par, har vi lagt in det på vårt schema en tid (ca 30 min.)varje vecka.

 

PRAKTISKA ENHETSBOKEN Innehåller en mängd roliga, lärorika och praktiska övningar för elever i ålder 7-12 år. Till boken finns kopieringsunderlag till alla övningar. Boken är tänkt att användas i temaarbete. De ger då en mycket god kunskap om enheter. Vi arbetar med Praktiska enhetsboken som temaarbete en period varje läsår

 

ELEVENS PROBLEMBOK är en elevbok för de elever i år 3 som behöver större utmaningar. Boken kan användas av en enskild elev men passar också utmärkt för pararbete.